UCAPTAMA

Prof. Madya Dr. Mardzelah Makhsin
Universiti Utara Malaysia

Anugerah Inovasi Pengajaran 2020
Gold Award Pertandingan Virtual Inovasi Pengajaran & Pembelajaran 2021
Gold Award International University Carnival on e-Learning (IUCEL2021)