TARIKH-TARIKH PENTING

AKTIVITI TARIKH
Pemberitahuan Pertandingan 07 Julai 2021
Tarikh Akhir Penghantaran Abstrak Inovasi 16 Ogos 2021
Notifikasi Penerimaan Abstrak 20 Ogos 2021
Penghantaran Poster dan Video Inovasi 27 Ogos 2021
Tempoh Penjurian 30 Ogos 2021 – 05 Sept 2021
Notifikasi Pembentangan Inovasi Terbaik (Best pitching) 10 September 2021
Pembentangan Inovasi Terbaik 14 September 2021