PERTANDINGAN INOVASI

Pertandingan inovasi adalah salah satu program dalam SEMINAR INOVASI PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB 2021. Tujuan program ini adalah untuk mengetengahkan dapatan kajian dan inovasi terkini dalam bidang Pendidikan Islam dan Bahasa Arab kepada awam. Selain itu, ia juga merupakan platform terbaik untuk meningkatkan jaringan kerjasama dan kolaborasi di antara penyelidik, institusi pendidikan dan industri.

Anugerah Pertandingan Inovasi

Pembentang yang berjaya memenuhi semua kriteria penjurian yang ditetapkan akan diberikan:

  • Pembentang Terbaik
  • Pingat Emas
  • Pingat Perak
  • Pingat Gangsa