PENDAFTARAN

Pendaftaran seminar mempunyai tiga kategori, iaitu:

    • Pembentang Kertas Kerja
    • Pertandingan Inovasi
    • Peserta Seminar

KLIK DI SINI UNTUK PENDAFTARAN