KRITERIA PENJURIAN/ PENILAIAN

  1. Keaslian Produk/Projek
  2. Produk/Projek yang praktikal dan bersesuaian.
  3. Potensi komersial
  4. Pembentangan dan demonstrasi yang kreatif
  5. Telah mendapat pengiktirafan (penerbitan/anugerah/hakcipta/cap dagangan/paten)