ATUR CARA

SEMINAR INOVASI PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB 2021
14 September 2021, Selasa | Webinar

Masa Kandungan
0800 – 0830 Pendaftaran
0830 – 1000 Sesi Pembentangan Selari 1
1000 – 1130 Sesi Pembentangan Selari 2
1130 –1230 Ucaptama Perdana
Tajuk   : Pembudayaan Inovasi Pengajaran Efektif
Prof. Madya Dr. Mardzelah binti Makhsin
Universiti Utara Malaysia
1230 – 1400 Rehat
1400 – 1545 Pembentangan Pertandingan Inovasi (Pembentang Terbaik)
1545 – 1630 Ucaptama dan Perasmian Penutup
Tajuk   : Inovasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Era Pandemik
Dr. Haji Azhar bin Haji Ahmad
Pengarah Bahagian Profesionalisme Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia
Merangkap Timbalan Presiden, Persatuan Intelektual Muslim Malaysia
1630 – 1700 Penyampaian Anugerah Pertandingan Inovasi